top
Điện máy 119

DAIKIN

HÀNG NHẬT NỘI ĐỊA

 Điều hoà Daikin Nhật F40RTEP/R40REP
Điều hoà Daikin Nhật F40RTEP/R40REP

23.000.000 VNĐ

21.900.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hoà Daikin F28RTES/R28RES Nhật nội địa
Điều hoà Daikin F28RTES/R28RES Nhật nội địa

19.000.000 VNĐ

18.000.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

ĐIỀU HÒA CÔNG TRÌNH

Điều hòa Daikin Inverter 21000BTU FTKC60TVMV
Điều hòa Daikin Inverter 21000BTU FTKC60TVMV

28.500.000 VNĐ

25.990.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Daikin Inverter 18000BTU FTKC50TVMV
Điều hòa Daikin Inverter 18000BTU FTKC50TVMV

20.090.000 VNĐ

18.990.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Daikin Inverter 12000BTU FTKC35RVMV
Điều hòa Daikin Inverter 12000BTU FTKC35RVMV

10.800.000 VNĐ

9.600.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Daikin Inverter 9000BTU FTKC25RVMV
Điều hòa Daikin Inverter 9000BTU FTKC25RVMV

11.100.000 VNĐ

9.900.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
 Điều hòa cơ Daikin một chiều FTNE60MV1V9
Điều hòa cơ Daikin một chiều FTNE60MV1V9

22.050.000 VNĐ

20.800.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa cơ Daikin 9000 BTU FTC25NV1V
Điều hòa cơ Daikin 9000 BTU FTC25NV1V

8.400.000 VNĐ

7.690.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
 Điều hòa Daikin FTNE50MV1/RE50MV1- 1c
Điều hòa Daikin FTNE50MV1/RE50MV1- 1c

16.100.000 VNĐ

14.900.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
 Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9- 1chiều
Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9- 1chiều

10.500.000 VNĐ

9.600.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
 Điều hòa Daikin FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9- 1c
Điều hòa Daikin FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9- 1c

8.900.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

Giảm 16%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa DAIKIN FTXS60GVMV/RXS60GVMV 2 chiều, dùng gas R410A
Điều hòa DAIKIN FTXS60GVMV/RXS60GVMV 2 chiều, dùng gas R410A

35.000.000 VNĐ

33.500.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

DAIKIN

HÀNG NHẬT NỘI ĐỊA

 Điều hoà Daikin Nhật F40RTEP/R40REP
Điều hoà Daikin Nhật F40RTEP/R40REP

23.000.000 VNĐ

21.900.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hoà Daikin F28RTES/R28RES Nhật nội địa
Điều hoà Daikin F28RTES/R28RES Nhật nội địa

19.000.000 VNĐ

18.000.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

ĐIỀU HÒA CÔNG TRÌNH

Điều hòa Daikin Inverter 21000BTU FTKC60TVMV
Điều hòa Daikin Inverter 21000BTU FTKC60TVMV

28.500.000 VNĐ

25.990.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Daikin Inverter 18000BTU FTKC50TVMV
Điều hòa Daikin Inverter 18000BTU FTKC50TVMV

20.090.000 VNĐ

18.990.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Daikin Inverter 12000BTU FTKC35RVMV
Điều hòa Daikin Inverter 12000BTU FTKC35RVMV

10.800.000 VNĐ

9.600.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Daikin Inverter 9000BTU FTKC25RVMV
Điều hòa Daikin Inverter 9000BTU FTKC25RVMV

11.100.000 VNĐ

9.900.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
 Điều hòa cơ Daikin một chiều FTNE60MV1V9
Điều hòa cơ Daikin một chiều FTNE60MV1V9

22.050.000 VNĐ

20.800.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa cơ Daikin 9000 BTU FTC25NV1V
Điều hòa cơ Daikin 9000 BTU FTC25NV1V

8.400.000 VNĐ

7.690.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
 Điều hòa Daikin FTNE50MV1/RE50MV1- 1c
Điều hòa Daikin FTNE50MV1/RE50MV1- 1c

16.100.000 VNĐ

14.900.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
 Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9- 1chiều
Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9- 1chiều

10.500.000 VNĐ

9.600.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
 Điều hòa Daikin FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9- 1c
Điều hòa Daikin FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9- 1c

8.900.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

Giảm 16%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa DAIKIN FTXS60GVMV/RXS60GVMV 2 chiều, dùng gas R410A
Điều hòa DAIKIN FTXS60GVMV/RXS60GVMV 2 chiều, dùng gas R410A

35.000.000 VNĐ

33.500.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương