top
Điện máy 119
0913.240.019


Tìm theo

Loại sản phẩm
Vang số
Vang cơ
Cục đẩy công suất
Màn hình chọn bài
Đầu karaoke
Mixer
Amply Karaoke
Loa karaoke
Micro
Đầu thu Radio
Theo khoảng giá

Giá từ
Giá đến
Thương hiệu
DBAcoustic
Khác
CALIFORNIA
BOSCH
Shure
KLIPSCH
VITEK
HANET
SAPKTV
VIETKTV
GUINNESS
PHILIPS
JARGUAR
Arirang
YAMAHA
BMB
BIK
JBL

Cục đẩy công suất DBAcoustic D2.45 - HA4700
Mua Online rẻ nhất!
Cục đẩy công suất DBAcoustic D2.45 - HA4700
38%

19.800.000 VNĐ

32.000.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KD2000Plus
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KD2000Plus
33%

16.500.000 VNĐ

24.800.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic D4100 - EA410
Mua Online rẻ nhất!
Cục đẩy công suất DBAcoustic D4100 - EA410
29%

13.500.000 VNĐ

19.000.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KD1500Plus - MA2015
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KD1500Plus - MA2015
35%

13.500.000 VNĐ

20.800.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic D4.12 - HA3200
Mua Online rẻ nhất!
Cục đẩy công suất DBAcoustic D4.12 - HA3200
32%

12.500.000 VNĐ

18.500.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP4900
Mua Online rẻ nhất!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP4900
30%

12.000.000 VNĐ

17.200.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic D4800 - EA408
Mua Online rẻ nhất!
Cục đẩy công suất DBAcoustic D4800 - EA408
38%

9.800.000 VNĐ

15.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KD1200 - MA2012
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KD1200 - MA2012
38%

9.200.000 VNĐ

14.800.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic D4600 - EA406
Mua Online rẻ nhất!
Cục đẩy công suất DBAcoustic D4600 - EA406
38%

8.500.000 VNĐ

13.700.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic D2610 - EA3106
Mua Online rẻ nhất!
Cục đẩy công suất DBAcoustic D2610 - EA3106
38%

8.200.000 VNĐ

13.200.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic D2.45 - HA4700
Mua Online rẻ nhất!
Cục đẩy công suất DBAcoustic D2.45 - HA4700
19%

7.500.000 VNĐ

9.300.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP900
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP900
28%

7.450.000 VNĐ

10.400.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP700
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP700
29%

6.850.000 VNĐ

9.600.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic B2800 - EA208
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic B2800 - EA208
29%

6.800.000 VNĐ

9.600.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic B2600
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic B2600
32%

5.800.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP500
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP500
13%

5.650.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP500
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP500
13%

5.650.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KD500Plus
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KD500Plus
20%

5.200.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic B2500 - EA205
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic B2500 - EA205
35%

4.600.000 VNĐ

7.100.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Cục đẩy công suất


Cục đẩy công suất DBAcoustic D2.45 - HA4700
Mua Online rẻ nhất!
Cục đẩy công suất DBAcoustic D2.45 - HA4700
38%

19.800.000 VNĐ

32.000.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KD2000Plus
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KD2000Plus
33%

16.500.000 VNĐ

24.800.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic D4100 - EA410
Mua Online rẻ nhất!
Cục đẩy công suất DBAcoustic D4100 - EA410
29%

13.500.000 VNĐ

19.000.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KD1500Plus - MA2015
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KD1500Plus - MA2015
35%

13.500.000 VNĐ

20.800.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic D4.12 - HA3200
Mua Online rẻ nhất!
Cục đẩy công suất DBAcoustic D4.12 - HA3200
32%

12.500.000 VNĐ

18.500.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP4900
Mua Online rẻ nhất!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP4900
30%

12.000.000 VNĐ

17.200.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic D4800 - EA408
Mua Online rẻ nhất!
Cục đẩy công suất DBAcoustic D4800 - EA408
38%

9.800.000 VNĐ

15.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KD1200 - MA2012
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KD1200 - MA2012
38%

9.200.000 VNĐ

14.800.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic D4600 - EA406
Mua Online rẻ nhất!
Cục đẩy công suất DBAcoustic D4600 - EA406
38%

8.500.000 VNĐ

13.700.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic D2610 - EA3106
Mua Online rẻ nhất!
Cục đẩy công suất DBAcoustic D2610 - EA3106
38%

8.200.000 VNĐ

13.200.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic D2.45 - HA4700
Mua Online rẻ nhất!
Cục đẩy công suất DBAcoustic D2.45 - HA4700
19%

7.500.000 VNĐ

9.300.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP900
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP900
28%

7.450.000 VNĐ

10.400.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP700
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP700
29%

6.850.000 VNĐ

9.600.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic B2800 - EA208
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic B2800 - EA208
29%

6.800.000 VNĐ

9.600.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic B2600
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic B2600
32%

5.800.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP500
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP500
13%

5.650.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP500
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KP500
13%

5.650.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic KD500Plus
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic KD500Plus
20%

5.200.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cục đẩy công suất DBAcoustic B2500 - EA205
Mua online rẻ hơn!
Cục đẩy công suất DBAcoustic B2500 - EA205
35%

4.600.000 VNĐ

7.100.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương
zalo icon
call icon