top
Điện máy 119
0913.240.019


Tìm theo

Loại sản phẩm
Vang số
Vang cơ
Cục đẩy công suất
Màn hình chọn bài
Đầu karaoke
Mixer
Amply Karaoke
Loa karaoke
Micro
Đầu thu Radio
Theo khoảng giá

Giá từ
Giá đến
Thương hiệu
DBAcoustic
Khác
CALIFORNIA
BOSCH
Shure
KLIPSCH
VITEK
HANET
SAPKTV
VIETKTV
GUINNESS
PHILIPS
JARGUAR
Arirang
YAMAHA
BMB
BIK
JBL

Đầu Karaoke Việt KTV HD Plus 6TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu Karaoke Việt KTV HD Plus 6TB
10%

12.500.000 VNĐ

13.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu karaoke ViệtK 4K Plus 6TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu karaoke ViệtK 4K Plus 6TB
18%

12.150.000 VNĐ

14.800.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Đầu Karaoke Việt KTV HD Plus 4TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu Karaoke Việt KTV HD Plus 4TB
8%

11.000.000 VNĐ

11.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu karaoke ViệtK 4K Plus 4TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu karaoke ViệtK 4K Plus 4TB
16%

10.990.000 VNĐ

13.100.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Đầu Việt KTV HD 3TB WIFI
Mua online giảm giá 5%
Đầu Việt KTV HD 3TB WIFI
4%

10.300.000 VNĐ

10.750.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Đầu karaoke ViệtK Pro 6TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu karaoke ViệtK Pro 6TB
17%

10.000.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Đầu karaoke ViệtK Pro 4TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu karaoke ViệtK Pro 4TB
17%

9.590.000 VNĐ

11.500.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Đầu karaoke ViệtK S500 4K
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu karaoke ViệtK S500 4K
45%

9.250.000 VNĐ

16.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Đầu Karaoke Việt KTV HD Pro 6TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu Karaoke Việt KTV HD Pro 6TB
24%

9.000.000 VNĐ

11.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu Karaoke Việt KTV HD 2TB WIFI
Mua online giảm giá 5%
Đầu Karaoke Việt KTV HD 2TB WIFI
7%

9.000.000 VNĐ

9.700.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu Karaoke Hanet Play X one-4TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu Karaoke Hanet Play X one-4TB
11%

8.450.000 VNĐ

9.500.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu Karaoke Việt KTV HD Pro 4TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu Karaoke Việt KTV HD Pro 4TB
20%

7.900.000 VNĐ

9.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu Karaoke Việt KTV HD Pro 3TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu Karaoke Việt KTV HD Pro 3TB
22%

6.900.000 VNĐ

8.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu Karaoke Hanet Play X one-2TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu Karaoke Hanet Play X one-2TB
14%

5.950.000 VNĐ

6.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu Karaoke Hanet Play X one-1TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu Karaoke Hanet Play X one-1TB
10%

4.750.000 VNĐ

5.290.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu đĩa Karaoke Vitek VK400
Mua online rẻ hơn!
Đầu đĩa Karaoke Vitek VK400
5%

3.700.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu đĩa Karaoke Vitek VK350N
Mua online rẻ hơn!
Đầu đĩa Karaoke Vitek VK350N
7%

2.700.000 VNĐ

2.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu đĩa Karaoke Arirang AR-36M
Mua online rẻ hơn!
Đầu đĩa Karaoke Arirang AR-36M
7%

1.990.000 VNĐ

2.150.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Đầu karaoke


Đầu Karaoke Việt KTV HD Plus 6TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu Karaoke Việt KTV HD Plus 6TB
10%

12.500.000 VNĐ

13.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu karaoke ViệtK 4K Plus 6TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu karaoke ViệtK 4K Plus 6TB
18%

12.150.000 VNĐ

14.800.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Đầu Karaoke Việt KTV HD Plus 4TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu Karaoke Việt KTV HD Plus 4TB
8%

11.000.000 VNĐ

11.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu karaoke ViệtK 4K Plus 4TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu karaoke ViệtK 4K Plus 4TB
16%

10.990.000 VNĐ

13.100.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Đầu Việt KTV HD 3TB WIFI
Mua online giảm giá 5%
Đầu Việt KTV HD 3TB WIFI
4%

10.300.000 VNĐ

10.750.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Đầu karaoke ViệtK Pro 6TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu karaoke ViệtK Pro 6TB
17%

10.000.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Đầu karaoke ViệtK Pro 4TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu karaoke ViệtK Pro 4TB
17%

9.590.000 VNĐ

11.500.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Đầu karaoke ViệtK S500 4K
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu karaoke ViệtK S500 4K
45%

9.250.000 VNĐ

16.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Đầu Karaoke Việt KTV HD Pro 6TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu Karaoke Việt KTV HD Pro 6TB
24%

9.000.000 VNĐ

11.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu Karaoke Việt KTV HD 2TB WIFI
Mua online giảm giá 5%
Đầu Karaoke Việt KTV HD 2TB WIFI
7%

9.000.000 VNĐ

9.700.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu Karaoke Hanet Play X one-4TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu Karaoke Hanet Play X one-4TB
11%

8.450.000 VNĐ

9.500.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu Karaoke Việt KTV HD Pro 4TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu Karaoke Việt KTV HD Pro 4TB
20%

7.900.000 VNĐ

9.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu Karaoke Việt KTV HD Pro 3TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu Karaoke Việt KTV HD Pro 3TB
22%

6.900.000 VNĐ

8.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu Karaoke Hanet Play X one-2TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu Karaoke Hanet Play X one-2TB
14%

5.950.000 VNĐ

6.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu Karaoke Hanet Play X one-1TB
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Đầu Karaoke Hanet Play X one-1TB
10%

4.750.000 VNĐ

5.290.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu đĩa Karaoke Vitek VK400
Mua online rẻ hơn!
Đầu đĩa Karaoke Vitek VK400
5%

3.700.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu đĩa Karaoke Vitek VK350N
Mua online rẻ hơn!
Đầu đĩa Karaoke Vitek VK350N
7%

2.700.000 VNĐ

2.900.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Đầu đĩa Karaoke Arirang AR-36M
Mua online rẻ hơn!
Đầu đĩa Karaoke Arirang AR-36M
7%

1.990.000 VNĐ

2.150.000 VNĐ

 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương
zalo icon
call icon