top
Điện máy 119

Casper

ĐIỀU HÒA CÔNG TRÌNH

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 48.000BTU FC-48TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 48.000BTU FC-48TL11

33.000.000 VNĐ

30.500.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 28.000BTU FC-28TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 28.000BTU FC-28TL11

24.800.000 VNĐ

21.500.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 12.000BTU 1 chiều LC-12TL11 cao cấp
Điều hòa Casper 12.000BTU 1 chiều LC-12TL11 cao cấp

9.500.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

Giảm 26%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 9.000BTU 1 chiều LC-09TL11 cao cấp
Điều hòa Casper 9.000BTU 1 chiều LC-09TL11 cao cấp

7.900.000 VNĐ

5.600.000 VNĐ

Giảm 29%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều 24.000BTU EC-24TL11
Điều hòa Casper 1 chiều 24.000BTU EC-24TL11

15.000.000 VNĐ

13.900.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều 18.000BTU EC-18TL11
Điều hòa Casper 1 chiều 18.000BTU EC-18TL11

12.100.000 VNĐ

10.800.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều 9.000BTU EC-09TL11
Điều hòa Casper 1 chiều 9.000BTU EC-09TL11

7.000.000 VNĐ

5.600.000 VNĐ

Giảm 20%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều 24.000Btu AE-24CF1
Điều hòa Casper 1 chiều 24.000Btu AE-24CF1

15.000.000 VNĐ

13.500.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Casper

ĐIỀU HÒA CÔNG TRÌNH

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 48.000BTU FC-48TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 48.000BTU FC-48TL11

33.000.000 VNĐ

30.500.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 28.000BTU FC-28TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 28.000BTU FC-28TL11

24.800.000 VNĐ

21.500.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 12.000BTU 1 chiều LC-12TL11 cao cấp
Điều hòa Casper 12.000BTU 1 chiều LC-12TL11 cao cấp

9.500.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

Giảm 26%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 9.000BTU 1 chiều LC-09TL11 cao cấp
Điều hòa Casper 9.000BTU 1 chiều LC-09TL11 cao cấp

7.900.000 VNĐ

5.600.000 VNĐ

Giảm 29%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều 24.000BTU EC-24TL11
Điều hòa Casper 1 chiều 24.000BTU EC-24TL11

15.000.000 VNĐ

13.900.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều 18.000BTU EC-18TL11
Điều hòa Casper 1 chiều 18.000BTU EC-18TL11

12.100.000 VNĐ

10.800.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều 9.000BTU EC-09TL11
Điều hòa Casper 1 chiều 9.000BTU EC-09TL11

7.000.000 VNĐ

5.600.000 VNĐ

Giảm 20%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều 24.000Btu AE-24CF1
Điều hòa Casper 1 chiều 24.000Btu AE-24CF1

15.000.000 VNĐ

13.500.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương