top
Điện máy 119
0913.240.019


Casper

ĐIỆN TỬ

Android Tivi 4K Casper 75 inch 75US8000
Mua online rẻ quá!
Android Tivi 4K Casper 75 inch 75US8000

20.600.000 VNĐ

18.000.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Android Tivi 4K Casper 55 inch 55UGA610
Mua online rẻ quá!
Android Tivi 4K Casper 55 inch 55UGA610

8.600.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

Giảm 16%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Android Tivi 4K Casper 50 inch 50UGA610
Mua online rẻ quá!
Android Tivi 4K Casper 50 inch 50UGA610

7.600.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Android Tivi Casper 50 inch 50UW6000
Mua online rẻ quá!
Android Tivi Casper 50 inch 50UW6000

8.800.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

Giảm 18%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Android Tivi Casper 43 inch 43FGA610
Mua online rẻ quá!
Android Tivi Casper 43 inch 43FGA610

6.800.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

Giảm 19%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Smart Tivi Casper 32 inch 32HGS610
Mua online rẻ quá!
Smart Tivi Casper 32 inch 32HGS610

5.800.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

Giảm 38%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Android Tivi Casper 32 inch 32HGA510
Mua online rẻ quá!
Android Tivi Casper 32 inch 32HGA510

5.000.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Smart Tivi Casper 58 inch 58UX5200
Mua online rẻ nhất!
Smart Tivi Casper 58 inch 58UX5200

16.200.000 VNĐ

14.900.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Android Tivi Casper 55 inch 55UW6000
Mua online rẻ nhất!
Android Tivi Casper 55 inch 55UW6000

9.000.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

Giảm 17%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tivi Casper 32 Inch 32HX5200
Mua online rẻ nhất!
Tivi Casper 32 Inch 32HX5200

4.800.000 VNĐ

3.700.000 VNĐ

Giảm 23%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

ĐIỀU HÒA

Điều hòa Casper 2 chiều inverter XH-09IF35
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 2 chiều inverter XH-09IF35

12.400.000 VNĐ

11.400.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu GC-18IS33
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu GC-18IS33

12.400.000 VNĐ

11.700.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu MC-18IS33
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu MC-18IS33

11.400.000 VNĐ

10.700.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu TC-18IS36
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu TC-18IS36

10.400.000 VNĐ

9.800.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000btu QC-12IS36
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000btu QC-12IS36

7.400.000 VNĐ

6.400.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000btu GC-12IS35
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000btu GC-12IS35

7.300.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000btu TC-12IS36
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000btu TC-12IS36

7.300.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

Giảm 15%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000btu QC-09IS36
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000btu QC-09IS36

6.300.000 VNĐ

5.350.000 VNĐ

Giảm 15%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000btu GC-09IS35
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000btu GC-09IS35

6.200.000 VNĐ

5.300.000 VNĐ

Giảm 15%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000btu TC-09IS36
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000btu TC-09IS36

6.200.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

Giảm 16%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Casper

ĐIỆN TỬ

Android Tivi 4K Casper 75 inch 75US8000
Mua online rẻ quá!
Android Tivi 4K Casper 75 inch 75US8000

20.600.000 VNĐ

18.000.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Android Tivi 4K Casper 55 inch 55UGA610
Mua online rẻ quá!
Android Tivi 4K Casper 55 inch 55UGA610

8.600.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

Giảm 16%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Android Tivi 4K Casper 50 inch 50UGA610
Mua online rẻ quá!
Android Tivi 4K Casper 50 inch 50UGA610

7.600.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Android Tivi Casper 50 inch 50UW6000
Mua online rẻ quá!
Android Tivi Casper 50 inch 50UW6000

8.800.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

Giảm 18%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Android Tivi Casper 43 inch 43FGA610
Mua online rẻ quá!
Android Tivi Casper 43 inch 43FGA610

6.800.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

Giảm 19%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Smart Tivi Casper 32 inch 32HGS610
Mua online rẻ quá!
Smart Tivi Casper 32 inch 32HGS610

5.800.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

Giảm 38%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Android Tivi Casper 32 inch 32HGA510
Mua online rẻ quá!
Android Tivi Casper 32 inch 32HGA510

5.000.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Smart Tivi Casper 58 inch 58UX5200
Mua online rẻ nhất!
Smart Tivi Casper 58 inch 58UX5200

16.200.000 VNĐ

14.900.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Android Tivi Casper 55 inch 55UW6000
Mua online rẻ nhất!
Android Tivi Casper 55 inch 55UW6000

9.000.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

Giảm 17%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tivi Casper 32 Inch 32HX5200
Mua online rẻ nhất!
Tivi Casper 32 Inch 32HX5200

4.800.000 VNĐ

3.700.000 VNĐ

Giảm 23%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

ĐIỀU HÒA

Điều hòa Casper 2 chiều inverter XH-09IF35
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 2 chiều inverter XH-09IF35

12.400.000 VNĐ

11.400.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu GC-18IS33
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu GC-18IS33

12.400.000 VNĐ

11.700.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu MC-18IS33
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu MC-18IS33

11.400.000 VNĐ

10.700.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu TC-18IS36
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu TC-18IS36

10.400.000 VNĐ

9.800.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000btu QC-12IS36
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000btu QC-12IS36

7.400.000 VNĐ

6.400.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000btu GC-12IS35
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000btu GC-12IS35

7.300.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000btu TC-12IS36
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000btu TC-12IS36

7.300.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

Giảm 15%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000btu QC-09IS36
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000btu QC-09IS36

6.300.000 VNĐ

5.350.000 VNĐ

Giảm 15%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000btu GC-09IS35
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000btu GC-09IS35

6.200.000 VNĐ

5.300.000 VNĐ

Giảm 15%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000btu TC-09IS36
Mua online rẻ nhất!
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000btu TC-09IS36

6.200.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

Giảm 16%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương
zalo icon
call icon