top
Điện máy 119
0913.240.019


ARISTON

ĐỒ GIA DỤNG

Bình tắm Ariston 6 lít AN LUX 6 UE(FE)
Mua online rẻ quá!
Bình tắm Ariston 6 lít AN LUX 6 UE(FE)

2.500.000 VNĐ

1.900.000 VNĐ

Giảm 24%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình tắm Ariston 100 lít PRO R 100 SH
Mua online rẻ quá!
Bình tắm Ariston 100 lít PRO R 100 SH

8.000.000 VNĐ

6.900.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình tắm Ariston 80 lít PRO R 80 SH
Mua online rẻ quá!
Bình tắm Ariston 80 lít PRO R 80 SH

6.000.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

Giảm 22%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình tắm Ariston 50 lít PRO R 50 SH
Mua online rẻ quá!
Bình tắm Ariston 50 lít PRO R 50 SH

4.700.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

Giảm 19%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình tắm Ariston 30 lít AN2 30 LUX-D
Mua online rẻ quá!
Bình tắm Ariston 30 lít AN2 30 LUX-D

4.100.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

Giảm 17%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình tắm Ariston 15 lít AN2 15 LUX-D
Mua online rẻ quá!
Bình tắm Ariston 15 lít AN2 15 LUX-D

3.900.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

Giảm 23%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình nóng lạnh Ariston SL2 30 LUX-D AG+
Mua online rẻ quá!
Bình nóng lạnh Ariston SL2 30 LUX-D AG+

4.200.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

Giảm 17%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình nóng lạnh Ariston SL2 20 LUX-D AG+
Mua online rẻ quá!
Bình nóng lạnh Ariston SL2 20 LUX-D AG+

4.000.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

Giảm 20%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình nóng lạnh Ariston SL 30R AG+
Mua online rẻ quá!
Bình nóng lạnh Ariston SL 30R AG+

3.900.000 VNĐ

3.100.000 VNĐ

Giảm 21%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình nóng lạnh Ariston SL 20R AG+
Mua online rẻ quá!
Bình nóng lạnh Ariston SL 20R AG+

3.500.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

Giảm 20%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Máy rửa bát Ariston LFF8M018X
Mua online rẻ hơn!
Máy rửa bát Ariston LFF8M018X

20.900.000 VNĐ

19.900.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

ARISTON

ĐỒ GIA DỤNG

Bình tắm Ariston 6 lít AN LUX 6 UE(FE)
Mua online rẻ quá!
Bình tắm Ariston 6 lít AN LUX 6 UE(FE)

2.500.000 VNĐ

1.900.000 VNĐ

Giảm 24%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình tắm Ariston 100 lít PRO R 100 SH
Mua online rẻ quá!
Bình tắm Ariston 100 lít PRO R 100 SH

8.000.000 VNĐ

6.900.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình tắm Ariston 80 lít PRO R 80 SH
Mua online rẻ quá!
Bình tắm Ariston 80 lít PRO R 80 SH

6.000.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

Giảm 22%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình tắm Ariston 50 lít PRO R 50 SH
Mua online rẻ quá!
Bình tắm Ariston 50 lít PRO R 50 SH

4.700.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

Giảm 19%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình tắm Ariston 30 lít AN2 30 LUX-D
Mua online rẻ quá!
Bình tắm Ariston 30 lít AN2 30 LUX-D

4.100.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

Giảm 17%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình tắm Ariston 15 lít AN2 15 LUX-D
Mua online rẻ quá!
Bình tắm Ariston 15 lít AN2 15 LUX-D

3.900.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

Giảm 23%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình nóng lạnh Ariston SL2 30 LUX-D AG+
Mua online rẻ quá!
Bình nóng lạnh Ariston SL2 30 LUX-D AG+

4.200.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

Giảm 17%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình nóng lạnh Ariston SL2 20 LUX-D AG+
Mua online rẻ quá!
Bình nóng lạnh Ariston SL2 20 LUX-D AG+

4.000.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

Giảm 20%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình nóng lạnh Ariston SL 30R AG+
Mua online rẻ quá!
Bình nóng lạnh Ariston SL 30R AG+

3.900.000 VNĐ

3.100.000 VNĐ

Giảm 21%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình nóng lạnh Ariston SL 20R AG+
Mua online rẻ quá!
Bình nóng lạnh Ariston SL 20R AG+

3.500.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

Giảm 20%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Máy rửa bát Ariston LFF8M018X
Mua online rẻ hơn!
Máy rửa bát Ariston LFF8M018X

20.900.000 VNĐ

19.900.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương
zalo icon
call icon