top
Điện máy 119
0913.240.019


DAIKIN

HÀNG NHẬT NỘI ĐỊA

Điều hoà Daikin Nhật nội địa 16000BTU
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Điều hoà Daikin Nhật nội địa 16000BTU

27.000.000 VNĐ

23.500.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (4 Đánh giá)

ĐIỀU HÒA

Điều Hòa 1 Chiều Inverter Daikin FTKV25NVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa 1 Chiều Inverter Daikin FTKV25NVMV

15.200.000 VNĐ

13.500.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM71XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM71XVMV

45.400.000 VNĐ

39.200.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM60XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM60XVMV

41.200.000 VNĐ

35.500.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM50XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM50XVMV

29.700.000 VNĐ

25.400.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM25XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM25XVMV

19.900.000 VNĐ

16.900.000 VNĐ

Giảm 15%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM35XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM35XVMV

16.900.000 VNĐ

14.300.000 VNĐ

Giảm 15%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa Inverter 21000BTU Daikin FTKF60XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa Inverter 21000BTU Daikin FTKF60XVMV

28.900.000 VNĐ

24.990.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa Inverter 18000BTU Daikin FTKF50XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa Inverter 18000BTU Daikin FTKF50XVMV

21.600.000 VNĐ

18.500.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa Inverter 12000BTU Daikin FTKF35XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa Inverter 12000BTU Daikin FTKF35XVMV

14.300.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

Giảm 16%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa Inverter 9000BTU Daikin FTKF25XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa Inverter 9000BTU Daikin FTKF25XVMV

11.900.000 VNĐ

10.200.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

DAIKIN

HÀNG NHẬT NỘI ĐỊA

Điều hoà Daikin Nhật nội địa 16000BTU
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Điều hoà Daikin Nhật nội địa 16000BTU

27.000.000 VNĐ

23.500.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (4 Đánh giá)

ĐIỀU HÒA

Điều Hòa 1 Chiều Inverter Daikin FTKV25NVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa 1 Chiều Inverter Daikin FTKV25NVMV

15.200.000 VNĐ

13.500.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM71XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM71XVMV

45.400.000 VNĐ

39.200.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM60XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM60XVMV

41.200.000 VNĐ

35.500.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM50XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM50XVMV

29.700.000 VNĐ

25.400.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM25XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM25XVMV

19.900.000 VNĐ

16.900.000 VNĐ

Giảm 15%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM35XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa 2 Chiều Inverter Daikin FTXM35XVMV

16.900.000 VNĐ

14.300.000 VNĐ

Giảm 15%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa Inverter 21000BTU Daikin FTKF60XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa Inverter 21000BTU Daikin FTKF60XVMV

28.900.000 VNĐ

24.990.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa Inverter 18000BTU Daikin FTKF50XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa Inverter 18000BTU Daikin FTKF50XVMV

21.600.000 VNĐ

18.500.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa Inverter 12000BTU Daikin FTKF35XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa Inverter 12000BTU Daikin FTKF35XVMV

14.300.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

Giảm 16%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều Hòa Inverter 9000BTU Daikin FTKF25XVMV
Mua online rẻ quá!
Điều Hòa Inverter 9000BTU Daikin FTKF25XVMV

11.900.000 VNĐ

10.200.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương
zalo icon
call icon