top
Điện máy 119
0913.240.019


Dorosin

ĐỒ GIA DỤNG

Máy hút ẩm công nghiệp Dorosin/ Airko DP-5S
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp Dorosin/ Airko DP-5S

28.500.000 VNĐ

24.500.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp Dorosin/ Airko ERS-8130L
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp Dorosin/ Airko ERS-8130L

18.500.000 VNĐ

16.500.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm Dorosin ERS-890L
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm Dorosin ERS-890L

15.500.000 VNĐ

14.000.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm Dorosin ERS-860L
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm Dorosin ERS-860L

10.500.000 VNĐ

9.800.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm Dorosin ER-650E
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm Dorosin ER-650E

8.500.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

Giảm 12%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm Dorosin ER-630E
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm Dorosin ER-630E

6.500.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

Giảm 15%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm Dorosin ER-618C
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm Dorosin ER-618C

5.500.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

Giảm 18%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm Dorosin ER-612
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm Dorosin ER-612

4.500.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)

Dorosin

ĐỒ GIA DỤNG

Máy hút ẩm công nghiệp Dorosin/ Airko DP-5S
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp Dorosin/ Airko DP-5S

28.500.000 VNĐ

24.500.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp Dorosin/ Airko ERS-8130L
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp Dorosin/ Airko ERS-8130L

18.500.000 VNĐ

16.500.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm Dorosin ERS-890L
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm Dorosin ERS-890L

15.500.000 VNĐ

14.000.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm Dorosin ERS-860L
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm Dorosin ERS-860L

10.500.000 VNĐ

9.800.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm Dorosin ER-650E
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm Dorosin ER-650E

8.500.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

Giảm 12%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm Dorosin ER-630E
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm Dorosin ER-630E

6.500.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

Giảm 15%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm Dorosin ER-618C
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm Dorosin ER-618C

5.500.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

Giảm 18%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm Dorosin ER-612
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm Dorosin ER-612

4.500.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương
zalo icon
call icon