top
Điện máy 119

Electrolux

ĐIỆN LẠNH

Máy sấy quần áo 8Kg Electrolux EDV805JQWA
Màu Ghi giá 9.500.000Đ
Máy sấy quần áo 8Kg Electrolux EDV805JQWA

9.900.000 VNĐ

9.200.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy giặt inverter Electrolux EWF8024BDWA
Mua Online rẻ nhất!
Máy giặt inverter Electrolux EWF8024BDWA

9.100.000 VNĐ

8.300.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy giặt inverter Electrolux EWF8025CQSA
Mua Online rẻ nhất!
Máy giặt inverter Electrolux EWF8025CQSA

9.900.000 VNĐ

9.000.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy giặt inverter Electrolux EWF8025BQWA
Mua Online rẻ nhất!
Máy giặt inverter Electrolux EWF8025BQWA

8.400.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy giặt cửa ngang Electrolux EWF8025DGWA
Mua Online rẻ nhất!
Máy giặt cửa ngang Electrolux EWF8025DGWA

7.500.000 VNĐ

6.800.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3762K-H
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3762K-H

16.000.000 VNĐ

14.500.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (4 Đánh giá)
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-H
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-H

13.000.000 VNĐ

11.900.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (4 Đánh giá)
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-A
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-A

11.500.000 VNĐ

10.400.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3702K-A
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3702K-A

11.500.000 VNĐ

10.400.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3702K-H
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3702K-H

12.200.000 VNĐ

11.200.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)

ĐỒ GIA DỤNG

 Hút ẩm Electrolux EDH16SDAW- loại 16 lít
Mua online giảm giá 5%
Hút ẩm Electrolux EDH16SDAW- loại 16 lít

4.700.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

Giảm 0%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy xay sinh tố cầm tay Eurohome EHB-341
Mua online giảm giá 5%
Máy xay sinh tố cầm tay Eurohome EHB-341

690.000 VNĐ

690.000 VNĐ

Giảm 0%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Bếp từ đơn Electrolux ETD-32D
Mua online giảm giá 5%
Bếp từ đơn Electrolux ETD-32D

1.900.000 VNĐ

1.790.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Electrolux

ĐIỆN LẠNH

Máy sấy quần áo 8Kg Electrolux EDV805JQWA
Màu Ghi giá 9.500.000Đ
Máy sấy quần áo 8Kg Electrolux EDV805JQWA

9.900.000 VNĐ

9.200.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy giặt inverter Electrolux EWF8024BDWA
Mua Online rẻ nhất!
Máy giặt inverter Electrolux EWF8024BDWA

9.100.000 VNĐ

8.300.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy giặt inverter Electrolux EWF8025CQSA
Mua Online rẻ nhất!
Máy giặt inverter Electrolux EWF8025CQSA

9.900.000 VNĐ

9.000.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy giặt inverter Electrolux EWF8025BQWA
Mua Online rẻ nhất!
Máy giặt inverter Electrolux EWF8025BQWA

8.400.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy giặt cửa ngang Electrolux EWF8025DGWA
Mua Online rẻ nhất!
Máy giặt cửa ngang Electrolux EWF8025DGWA

7.500.000 VNĐ

6.800.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3762K-H
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3762K-H

16.000.000 VNĐ

14.500.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (4 Đánh giá)
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-H
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-H

13.000.000 VNĐ

11.900.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (4 Đánh giá)
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-A
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-A

11.500.000 VNĐ

10.400.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3702K-A
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3702K-A

11.500.000 VNĐ

10.400.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3702K-H
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3702K-H

12.200.000 VNĐ

11.200.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)

ĐỒ GIA DỤNG

 Hút ẩm Electrolux EDH16SDAW- loại 16 lít
Mua online giảm giá 5%
Hút ẩm Electrolux EDH16SDAW- loại 16 lít

4.700.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

Giảm 0%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy xay sinh tố cầm tay Eurohome EHB-341
Mua online giảm giá 5%
Máy xay sinh tố cầm tay Eurohome EHB-341

690.000 VNĐ

690.000 VNĐ

Giảm 0%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Bếp từ đơn Electrolux ETD-32D
Mua online giảm giá 5%
Bếp từ đơn Electrolux ETD-32D

1.900.000 VNĐ

1.790.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương
zalo icon