top
Điện máy 119
0913.240.019


FujiE

ĐỒ GIA DỤNG

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1500DN
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1500DN

20.000.000 VNĐ

18.500.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1500D
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1500D

19.500.000 VNĐ

17.000.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-150N
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-150N

19.500.000 VNĐ

17.000.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6120EB
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6120EB

23.500.000 VNĐ

21.000.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1050DN
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1050DN

17.500.000 VNĐ

16.000.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6105EB
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6105EB

21.000.000 VNĐ

19.000.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-690EB
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-690EB

19.000.000 VNĐ

17.000.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-700DN
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-700DN

15.000.000 VNĐ

13.000.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-950EC
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-950EC

12.000.000 VNĐ

10.900.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm FujiE HM-650EC
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm FujiE HM-650EC

11.400.000 VNĐ

10.400.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)

FujiE

ĐỒ GIA DỤNG

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1500DN
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1500DN

20.000.000 VNĐ

18.500.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1500D
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1500D

19.500.000 VNĐ

17.000.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-150N
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-150N

19.500.000 VNĐ

17.000.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6120EB
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6120EB

23.500.000 VNĐ

21.000.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1050DN
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1050DN

17.500.000 VNĐ

16.000.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6105EB
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6105EB

21.000.000 VNĐ

19.000.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-690EB
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-690EB

19.000.000 VNĐ

17.000.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-700DN
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-700DN

15.000.000 VNĐ

13.000.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-950EC
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-950EC

12.000.000 VNĐ

10.900.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm FujiE HM-650EC
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm FujiE HM-650EC

11.400.000 VNĐ

10.400.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương
zalo icon
call icon