top
Điện máy 119
0913.240.019


FUJIHAIA

ĐỒ GIA DỤNG

Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH480BG
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH480BG

60.000.000 VNĐ

56.000.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH360BG
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH360BG

50.000.000 VNĐ

46.000.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH240BG
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH240BG

35.000.000 VNĐ

31.500.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH168BG
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH168BG

25.000.000 VNĐ

22.000.000 VNĐ

Giảm 12%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH150B
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH150B

19.000.000 VNĐ

16.500.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH138B
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH138B

17.000.000 VNĐ

15.000.000 VNĐ

Giảm 12%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Fujihaia DH90B(W)
Mua online rẻ quá!
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Fujihaia DH90B(W)

14.500.000 VNĐ

13.000.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (4 Đánh giá)
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Fujihaia DH70BL
Mua online rẻ quá!
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Fujihaia DH70BL

11.500.000 VNĐ

10.300.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Fujihaia DH70B
Mua online rẻ quá!
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Fujihaia DH70B

10.300.000 VNĐ

9.500.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Fujihaia DH55BL
Mua online rẻ quá!
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Fujihaia DH55BL

9.300.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)

FUJIHAIA

ĐỒ GIA DỤNG

Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH480BG
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH480BG

60.000.000 VNĐ

56.000.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH360BG
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH360BG

50.000.000 VNĐ

46.000.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH240BG
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH240BG

35.000.000 VNĐ

31.500.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH168BG
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH168BG

25.000.000 VNĐ

22.000.000 VNĐ

Giảm 12%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH150B
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH150B

19.000.000 VNĐ

16.500.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH138B
Mua online rẻ quá!
Máy hút ẩm công nghiệp FUJIHAIA DH138B

17.000.000 VNĐ

15.000.000 VNĐ

Giảm 12%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Fujihaia DH90B(W)
Mua online rẻ quá!
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Fujihaia DH90B(W)

14.500.000 VNĐ

13.000.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (4 Đánh giá)
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Fujihaia DH70BL
Mua online rẻ quá!
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Fujihaia DH70BL

11.500.000 VNĐ

10.300.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Fujihaia DH70B
Mua online rẻ quá!
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Fujihaia DH70B

10.300.000 VNĐ

9.500.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Fujihaia DH55BL
Mua online rẻ quá!
Máy Hút Ẩm Công Nghiệp Fujihaia DH55BL

9.300.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương
zalo icon
call icon