top
Điện máy 119
0913.240.019


Hòa Phát

ĐỒ GIA DỤNG

Cây nước nóng lạnh hút bình Hòa Phát HWP BS1A
Mua online rẻ quá!
Cây nước nóng lạnh hút bình Hòa Phát HWP BS1A

7.500.000 VNĐ

4.950.000 VNĐ

Giảm 34%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HTL236
Mua online rẻ quá!
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HTL236

2.580.000 VNĐ

1.810.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HHC385
Mua online rẻ quá!
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HHC385

7.280.000 VNĐ

5.100.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HHC383
Mua online rẻ quá!
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HHC383

6.960.000 VNĐ

4.870.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HTL266
Mua online rẻ quá!
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HTL266

6.160.000 VNĐ

4.310.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HTL258
Mua online rẻ quá!
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HTL258

5.990.000 VNĐ

4.190.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HWBR1B1021
Mua online rẻ quá!
Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HWBR1B1021

11.050.000 VNĐ

9.100.000 VNĐ

Giảm 18%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HWBR1A1021
Mua online rẻ quá!
Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HWBR1A1021

10.900.000 VNĐ

9.050.000 VNĐ

Giảm 17%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HWBS2A1021
Mua online rẻ quá!
Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HWBS2A1021

11.690.000 VNĐ

9.150.000 VNĐ

Giảm 22%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HWBS1A1021
Mua online rẻ quá!
Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HWBS1A1021

11.650.000 VNĐ

9.100.000 VNĐ

Giảm 22%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Máy rửa bát Hòa Phát HD F1508EBS.TM
Mua online rẻ quá!
Máy rửa bát Hòa Phát HD F1508EBS.TM

28.520.000 VNĐ

19.960.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy rửa bát Hòa Phát HDF1407DBB.TM (14 bộ)
Mua online rẻ quá!
Máy rửa bát Hòa Phát HDF1407DBB.TM (14 bộ)

25.550.000 VNĐ

17.890.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy rửa bát Hòa Phát HD F1306DBS.TM
Mua online rẻ quá!
Máy rửa bát Hòa Phát HD F1306DBS.TM

26.880.000 VNĐ

18.820.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy rửa bát Hòa Phát HD F1206EBB.TM (12 bộ)
Mua online rẻ quá!
Máy rửa bát Hòa Phát HD F1206EBB.TM (12 bộ)

18.520.000 VNĐ

12.960.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bếp từ ba Hòa Phát HPC D31A2
Mua online rẻ quá!
Bếp từ ba Hòa Phát HPC D31A2

12.000.000 VNĐ

11.200.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bếp từ Hòa Phát HPC D22A2
Mua online rẻ quá!
Bếp từ Hòa Phát HPC D22A2

8.900.000 VNĐ

8.200.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bếp từ Hòa Phát HPC D21A2
Mua online rẻ quá!
Bếp từ Hòa Phát HPC D21A2

7.900.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bếp từ hồng ngoại Hòa Phát HPC H21A2
Mua online rẻ quá!
Bếp từ hồng ngoại Hòa Phát HPC H21A2

7.250.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

TỦ ĐÔNG - TỦ MÁT

Tủ mát gián tiếp Inverter Hòa Phát HSR D8812
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Inverter Hòa Phát HSR D8812

25.000.000 VNĐ

23.500.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ mát gián tiếp Inverter Hòa Phát HSR D8723
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Inverter Hòa Phát HSR D8723

22.500.000 VNĐ

21.000.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ mát gián tiếp Inverter Hòa Phát HSR D8526
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Inverter Hòa Phát HSR D8526

19.600.000 VNĐ

18.500.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6812
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6812

23.000.000 VNĐ

21.500.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6723
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6723

20.000.000 VNĐ

19.100.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6526
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6526

18.500.000 VNĐ

17.000.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6280
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6280

10.300.000 VNĐ

9.500.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6242
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6242

9.800.000 VNĐ

8.800.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6195
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6195

8.900.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ đông kính cong Inverter Hoà Phát HSF AD8451.C1
Mua online rẻ quá!
Tủ đông kính cong Inverter Hoà Phát HSF AD8451.C1

14.100.000 VNĐ

13.000.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)

Hòa Phát

ĐỒ GIA DỤNG

Cây nước nóng lạnh hút bình Hòa Phát HWP BS1A
Mua online rẻ quá!
Cây nước nóng lạnh hút bình Hòa Phát HWP BS1A

7.500.000 VNĐ

4.950.000 VNĐ

Giảm 34%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HTL236
Mua online rẻ quá!
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HTL236

2.580.000 VNĐ

1.810.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HHC385
Mua online rẻ quá!
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HHC385

7.280.000 VNĐ

5.100.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HHC383
Mua online rẻ quá!
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HHC383

6.960.000 VNĐ

4.870.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HTL266
Mua online rẻ quá!
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HTL266

6.160.000 VNĐ

4.310.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HTL258
Mua online rẻ quá!
Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HTL258

5.990.000 VNĐ

4.190.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HWBR1B1021
Mua online rẻ quá!
Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HWBR1B1021

11.050.000 VNĐ

9.100.000 VNĐ

Giảm 18%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HWBR1A1021
Mua online rẻ quá!
Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HWBR1A1021

10.900.000 VNĐ

9.050.000 VNĐ

Giảm 17%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HWBS2A1021
Mua online rẻ quá!
Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HWBS2A1021

11.690.000 VNĐ

9.150.000 VNĐ

Giảm 22%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HWBS1A1021
Mua online rẻ quá!
Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HWBS1A1021

11.650.000 VNĐ

9.100.000 VNĐ

Giảm 22%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Máy rửa bát Hòa Phát HD F1508EBS.TM
Mua online rẻ quá!
Máy rửa bát Hòa Phát HD F1508EBS.TM

28.520.000 VNĐ

19.960.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy rửa bát Hòa Phát HDF1407DBB.TM (14 bộ)
Mua online rẻ quá!
Máy rửa bát Hòa Phát HDF1407DBB.TM (14 bộ)

25.550.000 VNĐ

17.890.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy rửa bát Hòa Phát HD F1306DBS.TM
Mua online rẻ quá!
Máy rửa bát Hòa Phát HD F1306DBS.TM

26.880.000 VNĐ

18.820.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy rửa bát Hòa Phát HD F1206EBB.TM (12 bộ)
Mua online rẻ quá!
Máy rửa bát Hòa Phát HD F1206EBB.TM (12 bộ)

18.520.000 VNĐ

12.960.000 VNĐ

Giảm 30%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bếp từ ba Hòa Phát HPC D31A2
Mua online rẻ quá!
Bếp từ ba Hòa Phát HPC D31A2

12.000.000 VNĐ

11.200.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bếp từ Hòa Phát HPC D22A2
Mua online rẻ quá!
Bếp từ Hòa Phát HPC D22A2

8.900.000 VNĐ

8.200.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bếp từ Hòa Phát HPC D21A2
Mua online rẻ quá!
Bếp từ Hòa Phát HPC D21A2

7.900.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bếp từ hồng ngoại Hòa Phát HPC H21A2
Mua online rẻ quá!
Bếp từ hồng ngoại Hòa Phát HPC H21A2

7.250.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

TỦ ĐÔNG - TỦ MÁT

Tủ mát gián tiếp Inverter Hòa Phát HSR D8812
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Inverter Hòa Phát HSR D8812

25.000.000 VNĐ

23.500.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ mát gián tiếp Inverter Hòa Phát HSR D8723
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Inverter Hòa Phát HSR D8723

22.500.000 VNĐ

21.000.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ mát gián tiếp Inverter Hòa Phát HSR D8526
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Inverter Hòa Phát HSR D8526

19.600.000 VNĐ

18.500.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6812
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6812

23.000.000 VNĐ

21.500.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6723
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6723

20.000.000 VNĐ

19.100.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6526
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6526

18.500.000 VNĐ

17.000.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6280
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6280

10.300.000 VNĐ

9.500.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6242
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6242

9.800.000 VNĐ

8.800.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6195
Mua online rẻ quá!
Tủ mát gián tiếp Hòa Phát HSR D6195

8.900.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Tủ đông kính cong Inverter Hoà Phát HSF AD8451.C1
Mua online rẻ quá!
Tủ đông kính cong Inverter Hoà Phát HSF AD8451.C1

14.100.000 VNĐ

13.000.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương
zalo icon
call icon