top
Điện máy 119
0913.240.019


Hoshizaki

TỦ ĐÔNG - TỦ MÁT

Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-D2D
Mua online rẻ quá!
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-D2D

68.000.000 VNĐ

64.500.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-22D
Mua online rẻ quá!
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-22D

78.000.000 VNĐ

72.500.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-D22
Mua online rẻ quá!
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-D22

78.000.000 VNĐ

72.500.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-D3D
Mua online rẻ quá!
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-D3D

73.000.000 VNĐ

68.500.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-33D
Mua online rẻ quá!
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-33D

80.000.000 VNĐ

76.500.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-D33
Mua online rẻ quá!
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-D33

80.000.000 VNĐ

76.500.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-333
Mua online rẻ quá!
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-333

95.000.000 VNĐ

86.900.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát hộc kéo Hoshizaki RTDW-137MS4-2D
Mua online rẻ quá!
Tủ mát hộc kéo Hoshizaki RTDW-137MS4-2D

56.000.000 VNĐ

52.900.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát hộc kéo Hoshizaki RTDW-137MS4-D2
Mua online rẻ quá!
Tủ mát hộc kéo Hoshizaki RTDW-137MS4-D2

56.000.000 VNĐ

52.900.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát hộc kéo Hoshizaki RTDW-137MS4-22
Mua online rẻ quá!
Tủ mát hộc kéo Hoshizaki RTDW-137MS4-22

64.000.000 VNĐ

59.500.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Hoshizaki

TỦ ĐÔNG - TỦ MÁT

Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-D2D
Mua online rẻ quá!
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-D2D

68.000.000 VNĐ

64.500.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-22D
Mua online rẻ quá!
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-22D

78.000.000 VNĐ

72.500.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-D22
Mua online rẻ quá!
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-D22

78.000.000 VNĐ

72.500.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-D3D
Mua online rẻ quá!
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-D3D

73.000.000 VNĐ

68.500.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-33D
Mua online rẻ quá!
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-33D

80.000.000 VNĐ

76.500.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-D33
Mua online rẻ quá!
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-D33

80.000.000 VNĐ

76.500.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-333
Mua online rẻ quá!
Tủ mát Inox Hoshizaki RTDW-187MS4-333

95.000.000 VNĐ

86.900.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát hộc kéo Hoshizaki RTDW-137MS4-2D
Mua online rẻ quá!
Tủ mát hộc kéo Hoshizaki RTDW-137MS4-2D

56.000.000 VNĐ

52.900.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát hộc kéo Hoshizaki RTDW-137MS4-D2
Mua online rẻ quá!
Tủ mát hộc kéo Hoshizaki RTDW-137MS4-D2

56.000.000 VNĐ

52.900.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát hộc kéo Hoshizaki RTDW-137MS4-22
Mua online rẻ quá!
Tủ mát hộc kéo Hoshizaki RTDW-137MS4-22

64.000.000 VNĐ

59.500.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương
zalo icon
call icon