top
Điện máy 119
0913.240.019


Hoshizaki

TỦ ĐÔNG - TỦ MÁT

Tủ mát dạng bàn RTW-180LS4
Mua online rẻ quá!
Tủ mát dạng bàn RTW-180LS4

45.000.000 VNĐ

40.100.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát dạng bàn RTW-150LS4
Mua online rẻ quá!
Tủ mát dạng bàn RTW-150LS4

39.500.000 VNĐ

35.500.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát dạng bàn RTW-120LS4
Mua online rẻ quá!
Tủ mát dạng bàn RTW-120LS4

37.000.000 VNĐ

32.000.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát dạng bàn RTW-70LS4
Mua online rẻ quá!
Tủ mát dạng bàn RTW-70LS4

35.000.000 VNĐ

30.500.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát kính lùa Hoshizaki RT-186MA-SSG
Mua online rẻ quá!
Tủ mát kính lùa Hoshizaki RT-186MA-SSG

52.000.000 VNĐ

49.900.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát kính lùa Hoshizaki RT-156MA-SSG
Mua online rẻ quá!
Tủ mát kính lùa Hoshizaki RT-156MA-SSG

42.000.000 VNĐ

38.900.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát kính lùa Hoshizaki RT-126MA-SSG
Mua online rẻ quá!
Tủ mát kính lùa Hoshizaki RT-126MA-SSG

40.000.000 VNĐ

36.500.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ đông hộc kéo Hoshizaki FTL-108MA-SD
Mua online rẻ quá!
Tủ đông hộc kéo Hoshizaki FTL-108MA-SD

65.000.000 VNĐ

59.900.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ đông hộc kéo Hoshizaki FTL-148MA-SD
Mua online rẻ quá!
Tủ đông hộc kéo Hoshizaki FTL-148MA-SD

70.000.000 VNĐ

67.500.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ đông hộc kéo Hoshizaki FTL-188MA-SD
Mua online rẻ quá!
Tủ đông hộc kéo Hoshizaki FTL-188MA-SD

89.000.000 VNĐ

81.500.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Hoshizaki

TỦ ĐÔNG - TỦ MÁT

Tủ mát dạng bàn RTW-180LS4
Mua online rẻ quá!
Tủ mát dạng bàn RTW-180LS4

45.000.000 VNĐ

40.100.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát dạng bàn RTW-150LS4
Mua online rẻ quá!
Tủ mát dạng bàn RTW-150LS4

39.500.000 VNĐ

35.500.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát dạng bàn RTW-120LS4
Mua online rẻ quá!
Tủ mát dạng bàn RTW-120LS4

37.000.000 VNĐ

32.000.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát dạng bàn RTW-70LS4
Mua online rẻ quá!
Tủ mát dạng bàn RTW-70LS4

35.000.000 VNĐ

30.500.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát kính lùa Hoshizaki RT-186MA-SSG
Mua online rẻ quá!
Tủ mát kính lùa Hoshizaki RT-186MA-SSG

52.000.000 VNĐ

49.900.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát kính lùa Hoshizaki RT-156MA-SSG
Mua online rẻ quá!
Tủ mát kính lùa Hoshizaki RT-156MA-SSG

42.000.000 VNĐ

38.900.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát kính lùa Hoshizaki RT-126MA-SSG
Mua online rẻ quá!
Tủ mát kính lùa Hoshizaki RT-126MA-SSG

40.000.000 VNĐ

36.500.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ đông hộc kéo Hoshizaki FTL-108MA-SD
Mua online rẻ quá!
Tủ đông hộc kéo Hoshizaki FTL-108MA-SD

65.000.000 VNĐ

59.900.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ đông hộc kéo Hoshizaki FTL-148MA-SD
Mua online rẻ quá!
Tủ đông hộc kéo Hoshizaki FTL-148MA-SD

70.000.000 VNĐ

67.500.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ đông hộc kéo Hoshizaki FTL-188MA-SD
Mua online rẻ quá!
Tủ đông hộc kéo Hoshizaki FTL-188MA-SD

89.000.000 VNĐ

81.500.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương
zalo icon
call icon