top
Điện máy 119
0913.240.019


SANAKY

ĐIỆN LẠNH

Lồng sấy quần áo Sanaky SNK-12V
Mua online rẻ hơn!
Lồng sấy quần áo Sanaky SNK-12V

1.550.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

ĐỒ GIA DỤNG

Máy Lọc Nước RO Sanaky TN2311B
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước RO Sanaky TN2311B

5.800.000 VNĐ

4.600.000 VNĐ

Giảm 21%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước RO Sanaky TN2311BR
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước RO Sanaky TN2311BR

5.800.000 VNĐ

4.600.000 VNĐ

Giảm 21%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước RO Sanaky NL2310TP
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước RO Sanaky NL2310TP

9.500.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

Giảm 32%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước RO Sanaky NL2310BL
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước RO Sanaky NL2310BL

9.500.000 VNĐ

6.600.000 VNĐ

Giảm 31%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước RO Sanaky NN2310TN
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước RO Sanaky NN2310TN

7.500.000 VNĐ

5.100.000 VNĐ

Giảm 32%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước RO Sanaky TN2310B
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước RO Sanaky TN2310B

5.500.000 VNĐ

4.300.000 VNĐ

Giảm 22%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước RO Sanaky TP2310
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước RO Sanaky TP2310

5.300.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

Giảm 21%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước Sanaky TN2310iGR
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước Sanaky TN2310iGR

4.200.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước Sanaky TP2310iDM
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước Sanaky TP2310iDM

4.200.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước Sanaky SNK-US2310
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước Sanaky SNK-US2310

4.500.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

Giảm 29%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2101HG
Mua online rẻ hơn!
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2101HG

1.000.000 VNĐ

900.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

TỦ ĐÔNG - TỦ MÁT

Tủ đông đứng Sanaky VH-180VD
Mua online rẻ nhất!
Tủ đông đứng Sanaky VH-180VD

7.800.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

Giảm 19%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ đông đứng Sanaky Inverter VH-230VD
Mua online rẻ nhất!
Tủ đông đứng Sanaky Inverter VH-230VD

8.800.000 VNĐ

7.900.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ đông đứng Sanaky Inverter VH-230VD3
Mua online rẻ nhất!
Tủ đông đứng Sanaky Inverter VH-230VD3

9.800.000 VNĐ

8.800.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ đông đứng Sanaky Inverter VH-180VD3
Mua online rẻ nhất!
Tủ đông đứng Sanaky Inverter VH-180VD3

8.500.000 VNĐ

7.700.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ đông đứng Sanaky Inverter VH-160VD3
Mua online rẻ nhất!
Tủ đông đứng Sanaky Inverter VH-160VD3

7.500.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

Giảm 16%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-25HP
Mua online rẻ hơn!
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-25HP

102.000.000 VNĐ

98.100.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-20HP
Mua online rẻ hơn!
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-20HP

90.000.000 VNĐ

86.700.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-1800HP
Mua online rẻ hơn!
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-1800HP

60.000.000 VNĐ

57.500.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-1500HP
Mua online rẻ hơn!
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-1500HP

54.000.000 VNĐ

51.900.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-900HP
Mua online rẻ hơn!
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-900HP

45.000.000 VNĐ

41.600.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

SANAKY

ĐIỆN LẠNH

Lồng sấy quần áo Sanaky SNK-12V
Mua online rẻ hơn!
Lồng sấy quần áo Sanaky SNK-12V

1.550.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

ĐỒ GIA DỤNG

Máy Lọc Nước RO Sanaky TN2311B
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước RO Sanaky TN2311B

5.800.000 VNĐ

4.600.000 VNĐ

Giảm 21%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước RO Sanaky TN2311BR
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước RO Sanaky TN2311BR

5.800.000 VNĐ

4.600.000 VNĐ

Giảm 21%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước RO Sanaky NL2310TP
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước RO Sanaky NL2310TP

9.500.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

Giảm 32%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước RO Sanaky NL2310BL
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước RO Sanaky NL2310BL

9.500.000 VNĐ

6.600.000 VNĐ

Giảm 31%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước RO Sanaky NN2310TN
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước RO Sanaky NN2310TN

7.500.000 VNĐ

5.100.000 VNĐ

Giảm 32%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước RO Sanaky TN2310B
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước RO Sanaky TN2310B

5.500.000 VNĐ

4.300.000 VNĐ

Giảm 22%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước RO Sanaky TP2310
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước RO Sanaky TP2310

5.300.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

Giảm 21%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước Sanaky TN2310iGR
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước Sanaky TN2310iGR

4.200.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước Sanaky TP2310iDM
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước Sanaky TP2310iDM

4.200.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy Lọc Nước Sanaky SNK-US2310
Mua online rẻ quá!
Máy Lọc Nước Sanaky SNK-US2310

4.500.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

Giảm 29%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2101HG
Mua online rẻ hơn!
Bếp hồng ngoại Sanaky SNK-2101HG

1.000.000 VNĐ

900.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

TỦ ĐÔNG - TỦ MÁT

Tủ đông đứng Sanaky VH-180VD
Mua online rẻ nhất!
Tủ đông đứng Sanaky VH-180VD

7.800.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

Giảm 19%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ đông đứng Sanaky Inverter VH-230VD
Mua online rẻ nhất!
Tủ đông đứng Sanaky Inverter VH-230VD

8.800.000 VNĐ

7.900.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ đông đứng Sanaky Inverter VH-230VD3
Mua online rẻ nhất!
Tủ đông đứng Sanaky Inverter VH-230VD3

9.800.000 VNĐ

8.800.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ đông đứng Sanaky Inverter VH-180VD3
Mua online rẻ nhất!
Tủ đông đứng Sanaky Inverter VH-180VD3

8.500.000 VNĐ

7.700.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ đông đứng Sanaky Inverter VH-160VD3
Mua online rẻ nhất!
Tủ đông đứng Sanaky Inverter VH-160VD3

7.500.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

Giảm 16%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-25HP
Mua online rẻ hơn!
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-25HP

102.000.000 VNĐ

98.100.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-20HP
Mua online rẻ hơn!
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-20HP

90.000.000 VNĐ

86.700.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-1800HP
Mua online rẻ hơn!
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-1800HP

60.000.000 VNĐ

57.500.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-1500HP
Mua online rẻ hơn!
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-1500HP

54.000.000 VNĐ

51.900.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-900HP
Mua online rẻ hơn!
Tủ mát siêu thị Sanaky VH-900HP

45.000.000 VNĐ

41.600.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương
zalo icon
call icon