top
Điện máy 119
0913.240.019


Sharp

HÀNG NHẬT NỘI ĐỊA

Máy lọc không khí Sharp KI-LS70-W
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Máy lọc không khí Sharp KI-LS70-W

8.500.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ Đông SHARP FJ-HS17X Nhật nội địa
Mua online được giảm giá
Tủ Đông SHARP FJ-HS17X Nhật nội địa

17.000.000 VNĐ

14.000.000 VNĐ

Giảm 18%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm Sharp CV-EF120
Mua online rẻ hơn!
Máy hút ẩm Sharp CV-EF120

10.000.000 VNĐ

9.200.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy hút bụi Sharp EC-VA1C-P
Mua online rẻ hơn!
Máy hút bụi Sharp EC-VA1C-P

5.500.000 VNĐ

5.250.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy lọc không khí Sharp KC-J50W Nhật nội địa
Mua online giảm giá 5%
Máy lọc không khí Sharp KC-J50W Nhật nội địa

5.600.000 VNĐ

5.300.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

ĐIỆN LẠNH

Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX530V-SL
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX530V-SL

27.000.000 VNĐ

12.700.000 VNĐ

Giảm 53%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX530V-DS
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX530V-DS

27.500.000 VNĐ

13.200.000 VNĐ

Giảm 52%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX530VG-BK
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX530VG-BK

28.000.000 VNĐ

13.800.000 VNĐ

Giảm 51%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX440VG-BK
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX440VG-BK

25.500.000 VNĐ

12.500.000 VNĐ

Giảm 51%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX440V-DS
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX440V-DS

25.500.000 VNĐ

13.000.000 VNĐ

Giảm 49%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX440V-SL
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX440V-SL

27.500.000 VNĐ

11.900.000 VNĐ

Giảm 57%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-X417WD-DG
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-X417WD-DG

12.000.000 VNĐ

10.100.000 VNĐ

Giảm 16%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-XP382AE
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-XP382AE

8.500.000 VNĐ

7.300.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-XP352AE
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-XP352AE

7.500.000 VNĐ

6.100.000 VNĐ

Giảm 19%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-X215V-SL
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-X215V-SL

6.300.000 VNĐ

4.600.000 VNĐ

Giảm 27%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

ĐỒ GIA DỤNG

Bình nóng lạnh Ariston SL2 20 LUX-D AG+ Wifi
Mua online rẻ quá!
Bình nóng lạnh Ariston SL2 20 LUX-D AG+ Wifi

4.200.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

Giảm 17%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình nóng lạnh Ariston SL2 30 LUX-D AG+ Wifi
Mua online rẻ quá!
Bình nóng lạnh Ariston SL2 30 LUX-D AG+ Wifi

5.000.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

Giảm 20%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí tạo ẩm Sharp KI-N50V
Mua online rẻ quá!
Máy lọc không khí tạo ẩm Sharp KI-N50V

8.000.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí tạo ẩm Sharp KI-N40V
Mua online rẻ quá!
Máy lọc không khí tạo ẩm Sharp KI-N40V

7.000.000 VNĐ

6.050.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-JM30V-B
Mua online rẻ quá!
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-JM30V-B

4.100.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

Giảm 15%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-JM40V-B
Mua online rẻ quá!
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-JM40V-B

5.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí Sharp FP-J50V-H
Mua online rẻ quá!
Máy lọc không khí Sharp FP-J50V-H

4.800.000 VNĐ

4.050.000 VNĐ

Giảm 16%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Quạt treo không khiển Sharp PJ-W40MV-LG
Mua online rẻ hơn!
Quạt treo không khiển Sharp PJ-W40MV-LG

850.000 VNĐ

750.000 VNĐ

Giảm 12%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Quạt lửng có khiển Sharp PJ-L40RV-LG
Mua online rẻ hơn!
Quạt lửng có khiển Sharp PJ-L40RV-LG

1.150.000 VNĐ

1.050.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Lò vi sóng sharp R-399VN(S)
Mua online giảm giá 5%
Lò vi sóng sharp R-399VN(S)
Liên hệ: 0913.329.252
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Lò vi sóng Sharp AX-1600V hơi nước siêu nhiệt
Mua online giảm giá 5%
Lò vi sóng Sharp AX-1600V hơi nước siêu nhiệt

16.400.000 VNĐ

15.900.000 VNĐ

Giảm 3%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Sharp

HÀNG NHẬT NỘI ĐỊA

Máy lọc không khí Sharp KI-LS70-W
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Máy lọc không khí Sharp KI-LS70-W

8.500.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ Đông SHARP FJ-HS17X Nhật nội địa
Mua online được giảm giá
Tủ Đông SHARP FJ-HS17X Nhật nội địa

17.000.000 VNĐ

14.000.000 VNĐ

Giảm 18%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy hút ẩm Sharp CV-EF120
Mua online rẻ hơn!
Máy hút ẩm Sharp CV-EF120

10.000.000 VNĐ

9.200.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy hút bụi Sharp EC-VA1C-P
Mua online rẻ hơn!
Máy hút bụi Sharp EC-VA1C-P

5.500.000 VNĐ

5.250.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy lọc không khí Sharp KC-J50W Nhật nội địa
Mua online giảm giá 5%
Máy lọc không khí Sharp KC-J50W Nhật nội địa

5.600.000 VNĐ

5.300.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

ĐIỆN LẠNH

Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX530V-SL
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX530V-SL

27.000.000 VNĐ

12.700.000 VNĐ

Giảm 53%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX530V-DS
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX530V-DS

27.500.000 VNĐ

13.200.000 VNĐ

Giảm 52%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX530VG-BK
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX530VG-BK

28.000.000 VNĐ

13.800.000 VNĐ

Giảm 51%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX440VG-BK
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX440VG-BK

25.500.000 VNĐ

12.500.000 VNĐ

Giảm 51%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX440V-DS
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX440V-DS

25.500.000 VNĐ

13.000.000 VNĐ

Giảm 49%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX440V-SL
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX440V-SL

27.500.000 VNĐ

11.900.000 VNĐ

Giảm 57%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-X417WD-DG
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-X417WD-DG

12.000.000 VNĐ

10.100.000 VNĐ

Giảm 16%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-XP382AE
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-XP382AE

8.500.000 VNĐ

7.300.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-XP352AE
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-XP352AE

7.500.000 VNĐ

6.100.000 VNĐ

Giảm 19%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-X215V-SL
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-X215V-SL

6.300.000 VNĐ

4.600.000 VNĐ

Giảm 27%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

ĐỒ GIA DỤNG

Bình nóng lạnh Ariston SL2 20 LUX-D AG+ Wifi
Mua online rẻ quá!
Bình nóng lạnh Ariston SL2 20 LUX-D AG+ Wifi

4.200.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

Giảm 17%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bình nóng lạnh Ariston SL2 30 LUX-D AG+ Wifi
Mua online rẻ quá!
Bình nóng lạnh Ariston SL2 30 LUX-D AG+ Wifi

5.000.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

Giảm 20%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí tạo ẩm Sharp KI-N50V
Mua online rẻ quá!
Máy lọc không khí tạo ẩm Sharp KI-N50V

8.000.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí tạo ẩm Sharp KI-N40V
Mua online rẻ quá!
Máy lọc không khí tạo ẩm Sharp KI-N40V

7.000.000 VNĐ

6.050.000 VNĐ

Giảm 14%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-JM30V-B
Mua online rẻ quá!
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-JM30V-B

4.100.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

Giảm 15%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-JM40V-B
Mua online rẻ quá!
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-JM40V-B

5.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí Sharp FP-J50V-H
Mua online rẻ quá!
Máy lọc không khí Sharp FP-J50V-H

4.800.000 VNĐ

4.050.000 VNĐ

Giảm 16%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Quạt treo không khiển Sharp PJ-W40MV-LG
Mua online rẻ hơn!
Quạt treo không khiển Sharp PJ-W40MV-LG

850.000 VNĐ

750.000 VNĐ

Giảm 12%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Quạt lửng có khiển Sharp PJ-L40RV-LG
Mua online rẻ hơn!
Quạt lửng có khiển Sharp PJ-L40RV-LG

1.150.000 VNĐ

1.050.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Lò vi sóng sharp R-399VN(S)
Mua online giảm giá 5%
Lò vi sóng sharp R-399VN(S)
Liên hệ: 0913.329.252
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Lò vi sóng Sharp AX-1600V hơi nước siêu nhiệt
Mua online giảm giá 5%
Lò vi sóng Sharp AX-1600V hơi nước siêu nhiệt

16.400.000 VNĐ

15.900.000 VNĐ

Giảm 3%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương
zalo icon
call icon