top
Điện máy 119

Mitsubishi Heavy

ĐIỀU HÒA CÔNG TRÌNH

ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 71ZK-S5 (2 CHIỀU, INVERTER, SIÊU SANG TRỌNG)
ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 71ZK-S5 (2 CHIỀU, INVERTER, SIÊU SANG TRỌNG)

35.030.000 VNĐ

32.900.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 63ZK-S (2 CHIỀU, INVERTER, SANG TRỌNG)
ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 63ZK-S (2 CHIỀU, INVERTER, SANG TRỌNG)

33.760.000 VNĐ

31.500.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Mitsubishi heavy 2 chiều 18.000BTU Inverter SRK/SRC50ZJ
Điều hòa Mitsubishi heavy 2 chiều 18.000BTU Inverter SRK/SRC50ZJ

24.180.000 VNĐ

22.900.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 45ZMP-S5 (2 CHIỀU, R410, SANG TRỌNG)
ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 45ZMP-S5 (2 CHIỀU, R410, SANG TRỌNG)

20.300.000 VNĐ

19.000.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1,5 HP SRK13YN-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1,5 HP SRK13YN-S5

12.100.000 VNĐ

11.900.000 VNĐ

Giảm 2%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 HP SRK10YN-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 HP SRK10YN-S5

10.500.000 VNĐ

9.900.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000btu SRK/SRC24CS-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000btu SRK/SRC24CS-S5

19.500.000 VNĐ

18.500.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC-18CL-5, 1 CHIỀU 18000 BTU
ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC-18CL-5, 1 CHIỀU 18000 BTU

15.100.000 VNĐ

13.990.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000btu SRK/SRC12CT-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000btu SRK/SRC12CT-S5

9.500.000 VNĐ

8.700.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
 Điều hoà Mitsubishi Heavy SRK/SRC09CM 9000BTU
Điều hoà Mitsubishi Heavy SRK/SRC09CM 9000BTU

7.200.000 VNĐ

6.290.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Mitsubishi Heavy

ĐIỀU HÒA CÔNG TRÌNH

ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 71ZK-S5 (2 CHIỀU, INVERTER, SIÊU SANG TRỌNG)
ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 71ZK-S5 (2 CHIỀU, INVERTER, SIÊU SANG TRỌNG)

35.030.000 VNĐ

32.900.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 63ZK-S (2 CHIỀU, INVERTER, SANG TRỌNG)
ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 63ZK-S (2 CHIỀU, INVERTER, SANG TRỌNG)

33.760.000 VNĐ

31.500.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Mitsubishi heavy 2 chiều 18.000BTU Inverter SRK/SRC50ZJ
Điều hòa Mitsubishi heavy 2 chiều 18.000BTU Inverter SRK/SRC50ZJ

24.180.000 VNĐ

22.900.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 45ZMP-S5 (2 CHIỀU, R410, SANG TRỌNG)
ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 45ZMP-S5 (2 CHIỀU, R410, SANG TRỌNG)

20.300.000 VNĐ

19.000.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1,5 HP SRK13YN-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1,5 HP SRK13YN-S5

12.100.000 VNĐ

11.900.000 VNĐ

Giảm 2%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 HP SRK10YN-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 HP SRK10YN-S5

10.500.000 VNĐ

9.900.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000btu SRK/SRC24CS-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000btu SRK/SRC24CS-S5

19.500.000 VNĐ

18.500.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC-18CL-5, 1 CHIỀU 18000 BTU
ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC-18CL-5, 1 CHIỀU 18000 BTU

15.100.000 VNĐ

13.990.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000btu SRK/SRC12CT-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000btu SRK/SRC12CT-S5

9.500.000 VNĐ

8.700.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
 Điều hoà Mitsubishi Heavy SRK/SRC09CM 9000BTU
Điều hoà Mitsubishi Heavy SRK/SRC09CM 9000BTU

7.200.000 VNĐ

6.290.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương