top
Điện máy 119
0913.240.019


HITACHI

HÀNG NHẬT NỘI ĐỊA

Máy giặt sấy Hitachi BD-NX120FR-W
Mua online rẻ quá!
Máy giặt sấy Hitachi BD-NX120FR-W

61.000.000 VNĐ

55.000.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy giặt sấy Hitachi BD-SV110FR-W
Mua online rẻ quá!
Máy giặt sấy Hitachi BD-SV110FR-W

51.000.000 VNĐ

46.000.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy giặt Hitachi BD-SX110GL-W
Mua online rẻ quá!
Máy giặt Hitachi BD-SX110GL-W

55.000.000 VNĐ

48.000.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi R-WXC62S(X)
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Hitachi R-WXC62S(X)
Liên hệ: 0913.329.252
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi R-HW60R-XN
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Hitachi R-HW60R-XN

57.000.000 VNĐ

55.000.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi R-KWC57R-H/S
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Hitachi R-KWC57R-H/S

52.000.000 VNĐ

50.000.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bếp hỗn hợp Hitachi HT-M6K
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Bếp hỗn hợp Hitachi HT-M6K

11.500.000 VNĐ

10.500.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

ĐIỆN LẠNH

Tủ lạnh Hitachi Inverter Multi Door HR4N7520DSWDXVN
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Hitachi Inverter Multi Door HR4N7520DSWDXVN

20.500.000 VNĐ

18.400.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi Inverter Multi Door HR4N7522DSDXVN
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Hitachi Inverter Multi Door HR4N7522DSDXVN

19.500.000 VNĐ

17.300.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít HRTN5275MFUVN
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít HRTN5275MFUVN

9.500.000 VNĐ

7.900.000 VNĐ

Giảm 17%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi Inverter 240 lít HRTN5255MFUVN
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Hitachi Inverter 240 lít HRTN5255MFUVN

8.500.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

Giảm 18%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi Inverter 210 lít HRTN5230MUVN
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Hitachi Inverter 210 lít HRTN5230MUVN

8.000.000 VNĐ

6.600.000 VNĐ

Giảm 18%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy giặt sấy Hitachi Inverter BD-D1054HVOS 10.5/7kg
Mua online rẻ quá!
Máy giặt sấy Hitachi Inverter BD-D1054HVOS 10.5/7kg

13.000.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

Giảm 15%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-HW540RV(XK)
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-HW540RV(XK)

50.000.000 VNĐ

48.500.000 VNĐ

Giảm 3%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-HW540RV(X)
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-HW540RV(X)

52.500.000 VNĐ

48.500.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi R-B340PGV1 323 lít Inverter
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Hitachi R-B340PGV1 323 lít Inverter

13.000.000 VNĐ

9.800.000 VNĐ

Giảm 25%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi R-B340EGV1 323 lít Inverter
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Hitachi R-B340EGV1 323 lít Inverter

12.800.000 VNĐ

10.200.000 VNĐ

Giảm 20%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

ĐỒ GIA DỤNG

Máy lọc không khí HITACHI EP-M70E
Mua online rẻ quá!
Máy lọc không khí HITACHI EP-M70E

13.500.000 VNĐ

12.500.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí HITACHI EP-A9000
Mua online rẻ quá!
Máy lọc không khí HITACHI EP-A9000

15.000.000 VNĐ

14.000.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí HITACHI EP-A6000
Mua online rẻ quá!
Máy lọc không khí HITACHI EP-A6000

10.000.000 VNĐ

9.350.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Quạt đứng Hitachi LF-D16RC
Mua Online rẻ nhất!
Quạt đứng Hitachi LF-D16RC
Liên hệ: 0913.329.252
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí Hitachi EP-PZ50J
Mua Online rẻ nhất!
Máy lọc không khí Hitachi EP-PZ50J

7.000.000 VNĐ

6.700.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí Hitachi EP-P50J
Mua Online rẻ nhất!
Máy lọc không khí Hitachi EP-P50J

8.600.000 VNĐ

8.100.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy lọc không khí Hitachi EP-TZ30J
Mua Online rẻ nhất!
Máy lọc không khí Hitachi EP-TZ30J

3.000.000 VNĐ

2.850.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí Hitachi EP-T60J
Mua Online rẻ nhất!
Máy lọc không khí Hitachi EP-T60J

11.500.000 VNĐ

10.900.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy lọc không khí Hitachi EP-T70J
Mua Online rẻ nhất!
Máy lọc không khí Hitachi EP-T70J

13.000.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí Hitachi EP-L110E
Mua Online rẻ nhất!
Máy lọc không khí Hitachi EP-L110E

17.000.000 VNĐ

15.600.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Lò vi sóng Hitachi HMR-M2002
Mua Online rẻ nhất!
Lò vi sóng Hitachi HMR-M2002
Liên hệ: 0913.329.252
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

HITACHI

HÀNG NHẬT NỘI ĐỊA

Máy giặt sấy Hitachi BD-NX120FR-W
Mua online rẻ quá!
Máy giặt sấy Hitachi BD-NX120FR-W

61.000.000 VNĐ

55.000.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy giặt sấy Hitachi BD-SV110FR-W
Mua online rẻ quá!
Máy giặt sấy Hitachi BD-SV110FR-W

51.000.000 VNĐ

46.000.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy giặt Hitachi BD-SX110GL-W
Mua online rẻ quá!
Máy giặt Hitachi BD-SX110GL-W

55.000.000 VNĐ

48.000.000 VNĐ

Giảm 13%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi R-WXC62S(X)
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Hitachi R-WXC62S(X)
Liên hệ: 0913.329.252
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi R-HW60R-XN
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Hitachi R-HW60R-XN

57.000.000 VNĐ

55.000.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi R-KWC57R-H/S
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Hitachi R-KWC57R-H/S

52.000.000 VNĐ

50.000.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Bếp hỗn hợp Hitachi HT-M6K
Mua Online được nhiều ưu đãi!
Bếp hỗn hợp Hitachi HT-M6K

11.500.000 VNĐ

10.500.000 VNĐ

Giảm 9%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

ĐIỆN LẠNH

Tủ lạnh Hitachi Inverter Multi Door HR4N7520DSWDXVN
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Hitachi Inverter Multi Door HR4N7520DSWDXVN

20.500.000 VNĐ

18.400.000 VNĐ

Giảm 10%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi Inverter Multi Door HR4N7522DSDXVN
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Hitachi Inverter Multi Door HR4N7522DSDXVN

19.500.000 VNĐ

17.300.000 VNĐ

Giảm 11%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít HRTN5275MFUVN
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít HRTN5275MFUVN

9.500.000 VNĐ

7.900.000 VNĐ

Giảm 17%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi Inverter 240 lít HRTN5255MFUVN
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Hitachi Inverter 240 lít HRTN5255MFUVN

8.500.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

Giảm 18%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi Inverter 210 lít HRTN5230MUVN
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Hitachi Inverter 210 lít HRTN5230MUVN

8.000.000 VNĐ

6.600.000 VNĐ

Giảm 18%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy giặt sấy Hitachi Inverter BD-D1054HVOS 10.5/7kg
Mua online rẻ quá!
Máy giặt sấy Hitachi Inverter BD-D1054HVOS 10.5/7kg

13.000.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

Giảm 15%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-HW540RV(XK)
Mua online rẻ quá!
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-HW540RV(XK)

50.000.000 VNĐ

48.500.000 VNĐ

Giảm 3%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-HW540RV(X)
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-HW540RV(X)

52.500.000 VNĐ

48.500.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi R-B340PGV1 323 lít Inverter
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Hitachi R-B340PGV1 323 lít Inverter

13.000.000 VNĐ

9.800.000 VNĐ

Giảm 25%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Tủ lạnh Hitachi R-B340EGV1 323 lít Inverter
Mua Online rẻ nhất!
Tủ lạnh Hitachi R-B340EGV1 323 lít Inverter

12.800.000 VNĐ

10.200.000 VNĐ

Giảm 20%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

ĐỒ GIA DỤNG

Máy lọc không khí HITACHI EP-M70E
Mua online rẻ quá!
Máy lọc không khí HITACHI EP-M70E

13.500.000 VNĐ

12.500.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí HITACHI EP-A9000
Mua online rẻ quá!
Máy lọc không khí HITACHI EP-A9000

15.000.000 VNĐ

14.000.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí HITACHI EP-A6000
Mua online rẻ quá!
Máy lọc không khí HITACHI EP-A6000

10.000.000 VNĐ

9.350.000 VNĐ

Giảm 7%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Quạt đứng Hitachi LF-D16RC
Mua Online rẻ nhất!
Quạt đứng Hitachi LF-D16RC
Liên hệ: 0913.329.252
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí Hitachi EP-PZ50J
Mua Online rẻ nhất!
Máy lọc không khí Hitachi EP-PZ50J

7.000.000 VNĐ

6.700.000 VNĐ

Giảm 4%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí Hitachi EP-P50J
Mua Online rẻ nhất!
Máy lọc không khí Hitachi EP-P50J

8.600.000 VNĐ

8.100.000 VNĐ

Giảm 6%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy lọc không khí Hitachi EP-TZ30J
Mua Online rẻ nhất!
Máy lọc không khí Hitachi EP-TZ30J

3.000.000 VNĐ

2.850.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí Hitachi EP-T60J
Mua Online rẻ nhất!
Máy lọc không khí Hitachi EP-T60J

11.500.000 VNĐ

10.900.000 VNĐ

Giảm 5%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (2 Đánh giá)
Máy lọc không khí Hitachi EP-T70J
Mua Online rẻ nhất!
Máy lọc không khí Hitachi EP-T70J

13.000.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)
Máy lọc không khí Hitachi EP-L110E
Mua Online rẻ nhất!
Máy lọc không khí Hitachi EP-L110E

17.000.000 VNĐ

15.600.000 VNĐ

Giảm 8%
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

Lò vi sóng Hitachi HMR-M2002
Mua Online rẻ nhất!
Lò vi sóng Hitachi HMR-M2002
Liên hệ: 0913.329.252
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • (0 Đánh giá)

Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt

Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002

Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:

Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn

Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn

Bộ Công Thương
zalo icon
call icon